Đặc Trị Ốm Trong Teo Lườn

110,000 

Điều trị gà nhợt nhạt, ủ rũ, kém sung. Điều trị gà ăn nhiều không lên cân, khô chân, teo lườn. Phục hồi gà đá về tụt lực, bạc trắng, sút cân